Cazul Nicolina

25 Noiembrie 2008, 5:26 pm

(Informaţii prezentate în conferinţa de presă din 25 noiembrie)
Din informaţiile pe care le-am primit de la persoane din interiorul S.C. „Nicolina” S.A., reiese faptul că la acest agent economic, la care statul este acţionar majoritar, s-au petrecut şi se petrec o serie de fapte ce pregătesc distrugerea lui.

1. Istoricul decapitalizării S.C. „Nicolina” S.A.

În exerciţiul financiar din 2004, capitalurile proprii ale firmei înregistrau un cuantum negativ de 11. 695. 826 RON. Pierderile depăşeau valoarea activelor imobilizate şi circulante ale firmei. În anii următori, capitalurile au scăzut dramatic, ducând la situaţia de insolvenţă.

S. C. Nicolina S.A. a fost vândută de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) către S.C. Concept Investment SRL din Braşov. Cum această firmă nu s-a achitat de obligaţia contractuală, adică nu a plătit pentru cumpărarea „Nicolinei”, societatea ieşeană a înregistrat pierderi uriaşe. În loc să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, cum era normal să o facă, AVAS a tergiversat lucrurile, astfel încât „Nicolina” să ajungă în stare de faliment.

În evidenţele fiscale ale societăţii, figurează, încă din 31.12.2003 (conform declaraţiei 17337/24.10.2008), obligaţii de plată reprezentând dividende care au fost mutate până în anul 2008, deşi societatea se află în situaţia de a nu avea activitate generatoare de indicatori ce să justifice dividende. S-a vehiculat informaţia, cunoscută de către cei de la DGFP, că unul dintre cenzori a fost soţia fostului director al Direcţiei de Control Fiscal, d-l Ioan Grigoriu, şi că au existat facturi fictive pentru a scoate firma în profit. Deci, firma repartizează din profitul net al anului 2002 dividende în cuantum de 851.770 RON, mărind, astfel, cuantumul creanţelor bugetare, alocând în mod defectuos resurse pentru consum, respectiv dividende.

2. Cum „se rezolvă” situaţia

a. Pe 24.09.2008, S.C. Nicolina S.A. a fost introdusă în procedura de insolvenţă. Societatea care a cerut lichidarea este S.C. Serdra SRL Braşov. În acest timp, o firmă tot din Braşov, SC Concept Investment SRL, va cumpăra creanţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la deschiderea de oferte din 15.11.2008, devenind, astfel, creditorul principal al S.C „Nicolina” S.A.. În paralel cu demersurile celor de la SC Concept Investment SRL, firma Interserv din Roman achiziţionează creanţa CET, devenind şi ea creditor al S.C. Nicolina S.A.. Astfel, cele două firme, care se pare că au în spate aceleaşi interese, devin creditorii principali, cu drepturile ce decurg din asta, mai ales în cazul procedurii de insolvenţă. Deci, statul roman nu-şi poate recupera creanţa şi o vinde unor privaţi, unul dintre aceştia fiind tocmai cel ce a generat o parte din datoriile S.C. Nicolina S.A.!

b. La deschiderea procedurii de insolvenţă, S.C. Nicolina S.A. a depus la registratura judecătoriei şi actele prin care solicita, conform Legii nr.85/2006 privind insolvenţa, ca o anumită firmă să se ocupe de reorganizarea sa judiciară (există dovada depunerii acestor acte la registratură). Aceste acte nu au mai ajuns la dosarul instrumentat de judecătorul sindic. Conform legii, dacă judecătorul ar fi avut în faţă această solicitare, trebuia ca el să ţină cont de acea oferta şi, în mod obligatoriu, să nominalizeze acea  firmă, solicitată de debitoarea S.C. Nicolina S.A., ce urma să se ocupe de reorganizare. Absenţa (provocată) din dosarul judecătorului a solicitării debitoarei a făcut ca judecătorul să nominalizeze o firmă care nici măcar nu are o ofertă financiară depusă. Firma este din Huşi (din acelaşi oraş cu unul dintre vicepreşedinţii AVAS) şi nu e la prima colaborare indirectă cu AVAS.

c. Conform procesului verbal al Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) nr. 10544/13.11.2008, este numit ca administrator special d-l Vasile Păuleţ, administrator al SC Aviaţia Utilitară SA Iaşi. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor (AGEA) a fost convocată printr-o procedură ce nu a permis micilor acţionari să-şi exprime punctul de vedere. De asemenea, reprezentantul acţionarului majoritar, care este AVAS, nu a prezentat AGEA procura în original, aspect menţionat în procesul verbal.

Administratorul Vasile Păuleţ este un cunoscut de-al d-lui Sorin Stoicescu, fost reprezentant al SC Concept Investment SRL Braşov, ambii provenind din domeniul aviaţiei utilitare. Înainte de a reprezenta interesele S.C. Concept Investment SRL Braşov, d-l Sorin Stoicescu a lucrat în cadrul Ministerului Transporturilor, fiind director general în domeniul aviaţiei utilitare în perioada în care ministru a fost Miron Mitrea (PSD), fiind menţionat în dosarele DNA ale fostului ministru, cu referire la unele afaceri cu terenuri.

d. O chestiune de ultimă oră: ANAF a emis Ordinul nr. 1537/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 770 din 17.11.2008. În acest ordin, se stabileşte că „în cazul contribuabililor pentru care s-a deschis procedura reorganizării judiciare şi a insolvenţei, după caz, nu se mai datorează şi nu se mai calculează obligaţii fiscale accesorii pentru creanţele înscrise la masa credală şi pentru cele rezultate din activitatea curentă, indiferent de data deschiderii acestei proceduri”. În primul rând, Ordinul modifică o lege, fapt ilegal. Dar, trecând peste asta, vedem care este miza acestei încălcări. Ce înseamnă noile prevederi pentru S.C. Nicolina S.A.? Masa credală se micşorează, dar societatea ar avea avantaj doar în cazul în care s-ar gândi un program de relansare. În actuala situaţie, în care AVAS vrea să o înstrăineze prin metoda arătată mai sus, scutirea de datorii nu îi sporeşte şansele relansării, ci o face mai ieftină. Avantaj au cei ce o cumpără.

3. Situaţia actuală a S.C. „Nicolina” S.A.

1. Creanţe bugetare: cca. 15. 700.000 RON, din care debitul propriu-zis este de 3. 200. 000 RON. Diferenţa este reprezentată de dobânzi şi penalităţi.

2. Dobânda de întârziere este de 0,1%/zi întârziere, ceea ce generează o rată anuală de 36,5%, în timp ce un credit bancar are dobânda între 16-23%, în funcţie de bonitatea clientului.

4. Măsuri necesare:

1. în condiţiile Ordinului ANAF amintit, este necesar un program de relansare, astfel încât să nu fie avantajate firmele ce vor să pună mâna pe patrimoniul S.C. Nicolina S.A.

2. este necesară o legislaţie care să îngrădească posibilitatea repartizării de profit pentru dividende în situaţia înregistrării de datorii la bugetul de stat.

Fac un apel la instituţiile statului român să verifice legalitatea tuturor aspectelor menţionate mai sus, inclusiv eventualele legături cu grupuri de interese imobiliare. Consider că, atât timp cât are acţionar majoritar într-un procent de 56, 87% statul român, S.C. Nicolina S.A. ar trebui să fie protejată, în condiţiile în care criza economică ce ne va afecta necesită protejarea industriei autohtone. Fac apel şi la acţionarii minoritari să-şi exercite drepturile pentru a opri orice încălcare a legii şi pentru a nu lăsa grupurile de interese să utilizeze instituţiile statului pentru a-şi însuşi patrimoniul S.C. Nicolina S.A..