Comunicat de presă – Scrisoare deschisă

13 Aprilie 2010, 2:38 pm

Domnule Primar/ Domnule Prefect

Cunoaştem cu toţii faptul că problemele de urbanism din cartiere sunt pe primul plan în atenţia ieşenilor. Sunt nenumărate situaţii în care mi s-a solicitat sprijinul pentru a se soluţiona aspecte legate de parcuri pentru copii, starea degradată a unor spaţii aşa zis verzi, trotuare sau şosele aflate în spatele blocurilor sau construcţii haotice care nu respectă nici o regulă de urbanism sau care din punct de vedere estetic sunt de neacceptat.

Vă supun atenţiei o zonă în care sunt încălcate de ani de zile prevederi legale, legate de urbanism, protecţia spaţiilor verzi, o zonă în care cetăţenii reclamă constant dar fără efect mizeria, distrugerea trotuarelor, parcarea ilegală sau accesul unor maşini de marfă care nu au ce căuta acolo, nivelul de zgomot şi mirosurile rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate în tot felul de construcţii provizorii. Este vorba de o suprafaţă cuprinsă între Şoseaua Naţională- pasaj pietonal CFR şi Bulevardul Alexandru cel Bun – zona Minerva, în principal zona Bisericii „Sfânta Vineri” Iaşi sufocată de chioşcurile şi restaurantele improvizate în imediata ei apropiere.

Intervenţiile făcute de locatari către structuri din autoritatea administraţiei locale sau instituţii descentralizate ale Guvernului în ultimii patru ani nu s-au finalizat din păcate cu vreo măsură de corectare a aspectelor sesizate, ci doar cu măsuri contravenţionale care nu au rezolvat problemele de fond. Fac apel la intervenţia fermă a primăriei aplicată la fel ca în alte zone din Iaşi, privind încercările de transformare a unor esplanade în spaţii civilizate, mutările unor chioşcuri sau demolările unor construcţii improvizate.

Toate aceste intervenţii ale administraţiei locale sunt acţiuni care lipsesc însă cu desăvârşire în zona menţionată. În fapt zona respectivă suferă modificări permanente: extinderi de construcţii, distrugere spaţii verzi, crâşme improvizate direct pe spaţiul verde, toate realizate în mare viteză şi fără nici un pic de respect faţă de estetica urbanistică, fără a mai ţine cont de faptul că în imediata apropiere se află un lăcaş de cult. Maşinile de marfă intră forţat pe suprafeţele betonate ale blocurilor sau prin faţa bisericii, curăţenia chioşcurilor, spălarea unor ambalaje sau chiar a maşinilor se realizează pe loc, ori pe trotuare ori se distrug puţinele petice de spaţiu verde existente, în timp ce cel mai apropiat parc de joacă e pavat cu pietriş ca să nu spun bolovani. Locatarii din zonă au mai semnalat faptul că seara nivelul de zgomot şi mirosurile emanate invadează insuportabil locuinţele.

Nu se neagă de către reclamanţi dreptul la existenţa unor iniţiative private, atrag însă atenţia asupra uşurinţei privind modul în care şi-au obţinut avizele pentru acele construcţii, în condiţiile în care în majoritatea locurilor din Iaşi nu se mai permite deloc genul acesta de improvizaţii. Nu e de neglijat nici lipsa intervenţiei unor alte autorităţi, vizibilă prin faptul că zona se degradează în continuare. Locuitorii din zonă nu numai că nu primesc răspunsul cuvenit prin intervenţia celor responsabili, ci mai mult, suportă agravarea situaţiei reclamate. Cum la doar câteva sute de metri în faţă cinematografului Dacia se vor inaugura în curând o statuie şi o fântână arteziană, cred că nu ar fi nemotivată sau lipsită de interes extinderea initiaţivei primăriei de curăţare a întregii zone şi de intrare în legalitate privind urbanismul, interzicerea accesului maşinilor şi corecta desfăşurare a unor activităţi comerciale.

Această scrisoare deschisă este adresată spre ştiinţă şi Prefectului Judeţului Iaşi, cu rugămintea de a interveni prin intermediul unor instituţii sau autorităţi de control, pentru verificarea respectării aspectelor ce ţin de legalitate sesizate de către locatari.

Deputat PD-L, Nicuşor Păduraru