Aberaţiile scrise ale primăriei în răspunsul legat de S.C. Fotbal S.A

27 Iulie 2010, 1:25 pm

S.C. Fotbal S.A. a devenit de fapt o căpuşă atașată resurselor patrimoniale ale Primăriei Municipiului Iași. Subiectul în sine mi-a atras atenția de mai mult de un an, motivul principal al verificărilor pe care le-am inițiat plecând de la un proiect de hotărâre de Consiliul Local în baza căruia primăria accepta ca în zona Moara de Foc să se organizeze o nouă autogară. Mai clar, firma care urma să desfășoare asemenea activități, proaspăt înființată în 2009, primea o suprafață de 2487 mp în zona unei foste benzinării de la S.C. Fotbal S.A.. Totul pare perfect normal, cu excepția faptului că terenul în sine corespunde patrimoniului Consiliului Municipal Iași.

De aici au plecat verificările pe care le-am solicitat la mai multe instituții, evident principalele răspunsuri ar fi trebuit să vină chiar de la primăria Iașului. Mi s-a părut extrem de suspect faptul că sumele aferente chiriei pentru spații aparținând primăriei, prin această inginerie financiară, s-au făcut venituri pentru societăți ”private”, în fapt, s-au transformat printre altele în salarii zdravene, nu în buzunarul unui privat obișnuit, ci în buzunarul unor apropiați ai primarului Nichita implicați foarte clar ca viceprimari sau consilieri locali exact în administrarea patrimoniului primăriei.

De ce spun că sunt aberații scrise în adresa primăriei? Pentru că argumentul folosit în declarații publice de către domnii Romeo Olteanu și Constantin Neculau, a fost că această societate nu ar fi de interes public și că nu e nici o problemă faptul că domniile lor au încasat în timp venituri consistente din rezultatele financiare ale unei societăți care a închiriat patrimoniul primăriei pe care îl administrează. Vorbele zboară, însă scrisul rămâne. În adresa primită de la primărie, ultima frază de la pagina 3, dă de înțeles că ”S.C. Fotbal S.A. Iași nu este o societate de interes local înființată sau aflată sub autoritatea Consiliului Local”. Pentru mine această concluzie forțează grosolan legalitatea unui răspuns semnat de secretarul Consiliului Local.

Argumentele pe care le aduc împotriva acestui răspuns se regăsesc în actele privind statutul societății înregistrate la Registrul Comerțului, dar și în acte de control ale activităților de inspecție fiscală. În statutul societății comerciale S.C. Fotbal S.A., obiectul principal de activitate este ”închirierea și subînchirerea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”(capitolul II, articolul 5). În contractul de societate al S.C. Fotbal S.A. Iași la capitolul III, este menționat foarte clar aportul Consiliului Local al Municipiului Iași de 99,89% constând în activele care fundamentează activitatea societății, ceilalți acționari fiind prezenți doar cu aport în numerar de de 25 lei, 15 lei, 25 lei și ultimul acționar (al cincilea conform legii la un SA) cu 275 de lei, ultimul acționar la Fotbal S.A fiind … tot Fotbal SA. În același contract de societate obiectul de activitate merită să fie reprodus integral:

Articolul 5 – ”Obiectul principal de activitate prin care societatea își realizează scopul este desfășurarea de activități imobiliare pe bază de tarife și contracte, prin închirierea directă de spații comerciale cu alte destinații decât locuințe, proprietate al Consiliului Local al Municipiului Iași, precum și alte activități comerciale, în scopul realizării de profit așa cum sunt prevăzute în Statutul societății conform codurilor CAEN.

Articolul 6 – ”Societatea comercială ”S.C. Fotbal S.A.” s-a constituit în scop lucrativ, pentru susținerea materială a fotbalului ieșean care servește interesului public, pentru realizarea de acte de comerț, pentru organizarea instruirii sportivilor, a competițiilor sportive și a manifestărilor social-culturale.”

Sub semnătura administratorilor societății, toate rapoartele de gestiune demonstrează în mod evident, faptul că veniturile societății provin în majoritatea lor, din închirirea spațiilor Municipiului Iași, fiind precizat de altfel foarte clar că obiectul de activitate constă în ”susținerea sportului de performanță ( fotbal)”. Ciudat este faptul că această societate pare a nu fi fost niciodată verificată cu privire la modul de administrare și gestionare a resurselor materiale și financiare, aspect precizat clar în capitolul II al procesului verbal de control financiar încheiat în data de 30 octombrie 2009 de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași sub numărul C/14027, document semnat de asemenea de directorul general al societății, Constantin Neculau.

Este mai mult decât evident, demonstrația fiind făcută în baza unor înscrisuri oficiale, că societatea Fotbal SA are 99,89 % tangență cu interesul public și că se află sub 99,89% autoritate a Consiliului Local, plus 0,088% aportul de 275 de lei al celui de-al cincilea acționar, adică tot Fotbal S.A.. Dacă am ține cont de erorile din răspunsul scris al Primăriei Municipiului Iași, semnat de secretarul Consiliului Local sub numărul 62575, 65652, 65682 din 23.07.2010, atunci ar fi trebuit ca în Consiliul Local să nu se fi discutat niciodată despre activitatea acestei societăți, altfel cum se justifică faptul că, Consiliul Local, emite de ani de zile hotărâri privind forma juridică a societății, bilanțul și raportul de gestiune al societății sau ultimul exemplu public, acceptul Consiliului Local privind înființarea unei autogări pe terenul municipiului în strada Moara de Foc.

În concluzie, consider răspunsul primăriei lipsit de justificări legale privind activitatea S.C. Fotbal S.A. în contextul interesului public. Solicitarea de desființare a S.C. Fotbal S.A. prin retragerea municipalităţii din această activitate, nu este anormală fiind posibilă chiar prin voința Consiliului Local. În conformitate cu statutul societății comerciale, există prevederi în articolul 4 privind durata societății Fotbal S.A., fiind absolut firesc ca în contextul nevoilor de resurse financiare la bugetul local, să se retragă patrimoniul oferit spre administrarea societății pentru a se genera venituri mai mari în interesul public local.

Asupra acestui subiect, în sinteză, rămân neclarificate următoarele:

1. Acest mod de lucru cu patrimoniul local suscită riscuri care se pot defini ca fiind deturnare de fonduri, aspect sesizat de altfel de Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi către organismele abilitate.

2. În conformitate cu prevederile art. 188 din Legea 161/2003 rămâne sub semnul intervenţiei secretarului Consiliului Local, incompatibilitatea funcţiei de director general/administrator cu cea de consilier local a domnului Constantin Neculau, atât timp cât interesele societăţii ţin de fapt de administrarea unor spaţii aparţinând domeniului privat al municipalităţii.

3. Este moral să existe venituri private sub formă de salarii obţinute de fapt în locul fondurilor la bugetul local, atât timp cât valoarea acestor venituri depăşeşte limitele bunului simţ, numai anul trecut domnul Constantin Neculau încasând se pare circa 700 de milioane lei vechi?

4. De ce finanţele locale nu au verificat niciodată utilizarea domeniului privat pentru obţinerea de venituri ale unei societăţi comerciale aşa zis independentă, ci doar corectitudinea înregistrărilor contabile, nefiind analizat serios niciodată de ce bugetul local, în loc să încaseze circa 300.000 Euro pe an a ajuns să primească doar aproximativ 2.000 de Euro?

Comunicat de presă trimis în data de 27 iulie 2010