Comentaţi : dreptate sau şantaj

2 August 2010, 3:03 pm

Justiţia nu este un subiect care să fie privit de cetăţeni cu încredere. Cel mai puternic instrument pe care îl ai în justiţie ţine de cel de care te reprezintă. Am trimis astăzi către Baroul din Iaşi o adresă principială prin care îi rog să imi spună dacă consideră normală şi deontologică forma de adresare dintr-o adresă transmisă de la un cabinet de avocatură către un ieşean.

Este vorba de un document anexat la o petiţie prin care mi se solicită sprijinul legat de nemulţumirea unui ieşean. Pentru că încă nu am puncte de vedere ale instituţiilor abilitate care să determine o analiză finală asupra solicitării, nu mă exprim încă asupra subiectului petiţiei.

Mi-au atras atenţia ameninţările pe faţă din acel document anexat, din care aveţi extrase din text mai jos. Am eliminat deocamdată acele informaţii care ar fi putut să ofere explicit date despre cei care sunt în discuţia din adresa petentului. În fapt, rolul meu ca parlamentar este să sesizez situaţii în care sunt afectate drepturi ale cetăţenilor. Un profesionist în ale avocaturii poate intimida un om obişnuit prin astfel de texte, acesta neştiind dacă se poate apăra, dacă ameninţările trebuie să fie luate în considerare sau nu. Vă las pe dumneavoastră să comentaţi dacă abordarea avocatului este normală sau nu.

(…)
Prin prezenta vă solicităm să încetaţi de îndată orice activitate şicanatorie şi cu rea credinţă prin care perturbaţi activitatea( …). În spaţiul( ….)
(…)

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că, urmare a demersurilor întreprinse cu rea credinţă de către dvs. pe la diverse instituţii ale statului, am decis elaborarea unui studiu(…), pentru a indentifica în ce măsură activitatea desfăşurată de firma noastră în acest spaţiu vă pune viaţa în pericol.
Vă informăm că toate costurile ocazionate de întocmirea acestui studiu(…)vor fi puse în sarcina dvs. exclusivă, prezenta notificare constituind procedura prealabilă în acest sens.

Totodată, având în vedere cele indicate mai sus şi în conformitate cu prevederile Codului civil, prin prezenta vă solicităm să procedaţi la achitarea în termen de 10 zile către firma(….), echivalentul în lei a sumei de 10.000 de euro cu titlul de daune-interese pentru pierderile suferite de către societate ca urmare a întreruperilor frecvente şi repetate de activitate comercială datorate numeroaselor controale desfăşurate la sediul societăţii datorate direct sesizărilor răuvoitoare făcute de către dvs şi de asemeni cu titlu de daune morale ca urmare a nenumăratelor sesizări nefondate şi nelegale, care s-au dovedit în final a fi calomnioase.

(….)
Vă atragem atenţia că în cazul în care nu veti proceda la încetarea activităţilor şicanatorii, precum şi în cazul neachitării debitului în termenul stabilit sau, în caz contrar, a neprezentării dvs, la data şi locul stabilit în vederea concilierii, vă vom acţiona în instanţă în vederea recuperării prejudiciului material şi moral suferit, precum şi a cheltuielilor de judecată, inclusiv onorariul de avocat perceput de către societatea noastră
.

În final, vă somăm să efectuaţi în termenul indicat mai sus încetarea activităţilor şicanatorii, precum şi plata sumei menţionate mai sus şi, de asemenea, să analizaţi atent consecinţele juridice ale faptelor săvârşite de dvs.”