Măsuri guvernamentale în sprijinul mediului de afaceri

30 Septembrie 2010, 4:54 pm

Anul acesta am avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri ieşean. De fiecare dată au fost sesizate aspecte legislative care necesită modificări sau corecţii. Încă din luna iulie, doamna Sulfina Barbu a transmis Guvernului şi Ministerului Finanţelor propuneri de măsuri legislative rezultate şi ca urmare a unor discuţii purtate într-un grup restrâns de lucru format din deputaţi aparţinând PDL, UDMR, UNPR şi minorităţi naţionale.

Ultimele discuţii aplicate la care am participat au avut loc săptămâna trecută la sediul Ministerului Finanţelor, în zilele de luni, respectiv miercuri, începând cu orele 08.30. Propunerile transmise sunt parţial concretizate într-un pachet legislativ adoptat de Guvernul României în cursul zilei de miercuri, 29 septembrie 2010.

Principalele decizii luate sunt: eliminarea impozitului minim începând cu 1 octombrie 2010, diminuarea nivelului dobânzii datorate pentru creanţele fiscale neachitate la termen, neînceperea executării silite în cazul în care contribuabilul are în curs sau depune o cerere de rambursare de bani de la stat, modificarea plafoanelor de la care firmele care investesc şi creează locuri de muncă în România pot beneficia de ajutor de stat.

I. Astfel, impozitul minim va fi eliminat începând cu 1 octombrie 2010, urmând ca de la această dată să se aplice impozitul pe profit. Decizia este stipulată într-o ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Deasemenea, începând cu 1 ianuarie 2011 impozitul minim va fi înlocuit cu un alt tip de impozit, pentru firmele care aparţin zonei economice afectate cel mai grav de fenomenul evaziunii fiscale.
Firmele vor plăti pentru trimestrul trei impozitul minim în 25 octombrie, iar începând cu 25 februarie, ele vor plăti impozitul pe profit pentru trimestrul patru al anului 2010.
Într-o lună Guvernul va prezenta o variantă de act normativ privind impozitul forfetar.
Decizia privind eliminarea impozitului minim – şi măsurile care vor fi luate începând cu 1 ianuarie 2011 fac obiectul consultărilor cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

II. Deasemenea s-a adoptat o ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Actul normativ propune reglementarea compensării de drept, adică stingerea creanţelor reciproce chiar în momentul când creanţele există deodată, indiferent dacă debitorii au sau nu cunoştinţă despre aceasta.
ANAF-ul va fi obligat ca în momentul în care un contribuabil are de încasat de la buget şi are datorii, să se facă compensarea din oficiu.
Ordonanţa de urgenţă prevede diminuarea nivelului dobânzii datorate pentru creanţele fiscale neachitate la termen de la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, faţă de 0,05% cât este în prezent.
Actul normativ reglementează posibilitatea neînceperii sau suspendării executării silite în cazul în care contribuabilul are în curs sau depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal sau mai mare decât creanţa fiscală pentru care s-a început executarea silită.

III. Executivul a adoptat deasemenea o Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, care vizează modificarea plafoanelor de la care firmele care investesc şi creează locuri de muncă în România pot beneficia de ajutor de stat.
Actul normativ reduce pragul minim al condiţiei de eligibilitate referitoare la valoarea investiţiei, la minim 5 milioane de euro, şi a locurilor de muncă nou create de la 100 la 50, astfel încât să aibă acces la această formă de sprijin şi IMM-urile.

De asemenea, se vor avea în vedere patru categorii de proiecte eligibile:
- Investiţii între 5-10 milioane euro, inclusiv, şi minim 50 de locuri de muncă
- Investiţii între 10-20 milioane euro, inclusiv, şi minim 100 de locuri de muncă
- Investiţii între 20-30 milioane euro, inclusiv, şi minim 200 de locuri de muncă
- Investiţii care depăşesc 30 milioane euro şi minim 300 de locuri de muncă

De asemenea, pentru facilitarea sprijinirii cât mai multor operatori economici, a fost extinsă sfera de cuprindere a categoriei costurilor eligibile prin introducerea costurilor legate de realizarea construcţiilor în scop turistic şi medical.

IV. Săptămâna viitoare Guvernul va adopta un act normativ pentru susţinerea firmelor întemeiate de către tinerii până în 35 de ani, care vor primi un sprijin din partea statului, sub forma garanţiilor de stat şi ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea afacerilor.Este vorba de întreprinzători care până acum nu au avut posibilitatea să dezvolte o afacere, sunt absolvenţi de facultăţi şi care vor beneficia de sprijin din partea statului.

Sunt conştient că aceste demersuri încă nu acoperă toate cerinţele mediului de afaceri. Voi continua discuţiile cu reprezentanţii asociaţiilor patronale şi a tuturor structurilor care reprezintă mediul de afaceri şi rămân deschis în continuare la observaţiile dumnealor pentru a le transmite Guvernului sau a le transforma în iniţiative legislative.