Comunicat de presă

22 August 2011, 5:55 pm

Deputatul Nicușor Păduraru a analizat documentele aparținând Consiliului Județean cu referire la constituirea, organizarea și funcționarea unui Comitet Consultativ, mai precis este vorba de hotărârile HCJ 183/14.07.2011, 215/1.08.2011, 216/1.08.2011, 217/01.08.2011 precum și procesul verbal al ședinței de Consiliu Județean din data de 1.08.2011. O simplă trecere în revistă a acestora arată că, prin modul în care a fost gândită organizarea și funcționarea acestui comitet sunt încălcate prevederi legislative care țin de funcționarea administrației publice locale și de statutul aleșilor locali.

Potrivit Legii 215/2001, în administrația publică locală la nivel județean, singura structură care decide asupra administrării județului este plenul Consiliului Județean, emițând hotărâri după ce în prealabil acestea au primit avizul aparatului de specialitate și a existat verificarea acestora în cadrul comisiilor de specialitate, constituite de asemenea din consilieri județeni. Reprezentarea juridică a județului este asigurată de președintele Consiliului Județean, această calitate și responsabilitate neputând fi de asemenea transferate, decât în cazuri bine definite și prin dispoziții ale acestuia, cu respectarea legislației în vigoare. Hotărârile respective ale Consiliului Județean încalcă prevederi ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, precum și ale Legii 393/2004 privind statutul aleşilor locali, ceea ce afectează autoritatea și rolul unor instituții ale statului la nivelul județului Iași.

„Nu îți poți permite să construiești proiecte extrem de importante pe o fundație constituită din hotărâri ale Consiliului Județean care pot genera confuzii și determina deturnări ale rolului legislativului local. Respectarea legii în vigoare nu poate fi subiect de discuție colaterală. Guvernul precum și ceilalți colegi parlamentari din partea PDL sunt convins că sunt dispuși în orice moment să își ofere spijinul pentru modernizarea aeroportului ieșean. Ar fi periculos însă ca dorința unanimă a tuturor, să nu fie transpusă în votul consilierilor județeni și să fie viciată de alte structuri decât cele legale. Eu îmi doresc ca la nivel județean, deciziile care se vor lua să ducă la modernizarea cât mai rapidă a aeroportului, cu realizarea unei piste potrivite cu necesitățile și obiectivele pe termen lung a infrastructurii aeroportuare ieșene”, a declarat deputatul Nicușor Păduraru.

Deputatul Nicușor Păduraru a solicitat în cursul zilei de astăzi prefectului județului Iași să analizeze legalitatea hotărârilor HCJ 183/14.07.2011, 215/1.08.2011, 216/1.08.2011, 217/01.08.2011 în vederea atacării în contencios administrativ, dacă legislația nu este respectată.

Comunicat de presă transmis în data de 22 august 2011.