Curățenie morală în administrația publică

31 August 2011, 2:28 pm

Este o realitate faptul că în România există foarte mulți aleși locali, primari sau consilieri rămași în funcție, deși există hotărâri judecătorești definitive și irevocabile care atestă vinovăția penală a acestora. Din punct de vedere legal, în aceste situații faptele sunt deja demonstrate, chiar dacă persoanele respective nu execută pedepse privative de libertate, ci sunt doar amendate penal sau beneficiază de sentințe cu suspendarea executării pedepsei sau intră în zona de prescriere a unor pedepse.

Deputatul Nicușor Păduraru va depune la începutul noii sesiuni parlamentare două propuneri legislative de amendare a Legii 215/2001 privind administrația publică locală, precum și a Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali. În cazul Legii 215/2001 inițiativa legislativă va consta în modificarea formelor actuale ale art. 72 (2) ”Mandatul( n.r. primarului – text lege) încetează de drept în unul dintre următoarele cazuri: …f) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privată de libertate”, precum și a art. 60 (1)”Mandatul de consilier încetează de drept în următoarele cazuri:…f) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate”. Ambele articole fac referire de fapt doar la pedepsele privative de libertate. Fiind interpretate strict în acest sens, ne aflăm în fața multor primari sau consilieri locali rămași în funcție deși au un trecut penal demonstrat. În mod similar și în Legea 393/2004, inițiativa legislativă va solicita modificarea art. 9 corespunzător consilierilor locali și art.15 corespunzător primarilor.

Odată ce justiția a demonstrat și hotărât că un om a greșit, iar greșeala lui intră în categoria actelor și faptelor penale, el nu mai are ce căuta în administrația publică, nici ca ales și nici ca funcționar public. Consider că în societatea românească sunt prea multe asemenea cazuri fără măsuri de corecție. Legiuitorul a demonstrat în ultimii 20 de ani că preferă mai degrabă tolerarea unor aspecte penale și nu sancționarea clară în baza unor principii ferme. Datorită legii în forma actuală avem primari și consilieri locali în deplină exercitare a mandatului, deși au primit amenzi penale, pedepse cu suspendarea executării sau beneficiază de prescrierea faptelor. Nu văd nici un motiv pentru partidele din opoziție să nu accepte corecția acestei ”scăpări” în legea care guvernează administrația publică locală. Ar fi o metodă de simplificare și sprijinire a luptei împotriva corupției, subiect de altfel care rămâne din păcate în permanentă actualitate”, a declarat deputatul Nicușor Păduraru.

Comunicat de presă transmis în data de 31 august 2011.