Găinărie de doi lei cu locuințele ANL din Municipiul Iași – demersuri ilegale și nejustificate ale primarului PSD

6 Septembrie 2011, 11:53 am

Începând cu luna mai 2011, Primăria Municipiului Iași prin intermediul DAPPP a transmis proprietarilor construcțiilor din Cartierul ANL – Moara de Vânt o somație solicitându-le să își exprime opțiunea privind concesionarea sau cumpărarea terenului aferent construcției, precum și cu privire la fixarea prețului de vânzare sau concesionare. Acest fapt constituie un veritabil abuz al primarului Nichita, gestul se repetă de altfel la mai puțin de doi ani după ce consilierii PDL au blocat încercarea acestuia de a impune cumpărarea/concesionarea terenului prin hotărâri de consiliu local aflate la pozițiile nr. 68-71, din ordinea de zi a ședinței care a avut loc în data de 22 decembrie 2008. Sunt surprins neplăcut de gestul repetat al domnului Nichita, mi se pare de altfel inacceptabil să îi hărtuieșți exact pe cei pe care ar trebui să îi servești prin demnitatea pentru care ai fost ales.

Îl somez prin urmare pe primarul Nichita să dispună încetarea de urgență a demersurilor comandate de domnia sa structurilor din subordine, demersuri care au devenit de fapt un abuz grosolan nejustificat. În același timp, anunț orice familie sau persoană aflată în această situație, că le ofer gratuit consultanța juridică necesară la cabinetul parlamentar, pentru a-și apăra interesele lezate de acțiunile abuzive ale primarului Nichita prin intermediul structurilor din subordine.

Pentru a argumenta și mai clar situația relatată, reamintesc faptul că în perioada 2001- 2003 foarte mulți tineri s-au înscris în programul ANL – construcții de locuințe prin credit ipotecar. Construcțiile contractate cu ANL-ul au fost edificate în anii următori iar terenul aferent construcțiilor a fost pus la dispoziție de către Primăria Iași prin dare în folosință gratuită pentru toată durata de existență a construcțiilor, temeiul legal fiind reprezentat de art. 2 indice 1 alin. 6 din Legea 152/1998 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe care prevede ca ,,pentru terenurile proprietate privată a unităților administrative – teritoriale, destinate realizării de locuințe pentru creditele ipotecare, se vor stabili, prin hotărâre a Consiliului Local, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, precum și cuantumul redevenței sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, după caz, darea în folosință a terenurilor se face pentru toată durata de existență a construcțiilor”.

Terenurile aferente construcțiilor realizate prin ANL au fost atribuite în folosință gratuită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 120/30.04.2001, hotărâre care aprobă Convenția nr. 59849/ 04.10.2001 încheiată între ANL și Municipiul Iași. Conventia nr.59849/04.10.2001 prevede în art. 2 că terenurile se transmit în folosință gratuită de CL către ANL în vederea executării construcțiilor iar la art. 6 ca ,,după finalizarea lucrărilor de construcție și predarea locuințelor către beneficiarii de credit, ANL va transmite acestora dreptul de folosință gratuită asupra terenului aferent pe durata de existență a construcțiilor”. Aceleași prevederi au fost reluate și în Convenția nr. 29598/07.04.2004, semnată de către primarul Nichita, care a fost aprobată prin HCL nr. 172/31.03.2004. În baza actelor de mai sus dreptul de folosință gratuită asupra terenului a fost înregistrat în cartea funciară, în conformitate cu actele juridice încheiate chiar de către Primăria Municipiului Iași.

Prin urmare, demersul primăriei ieșene nu este altceva decât o încercare de a transforma forțat ieșenii din locuințele ANL în cotizanți la bugetul local al Municipiului Iași secătuit de administrația Nichita. Dacă domnul primar Nichita dorește mai multe fonduri atunci ar trebui să își orienteze de urgență atenția asupra managementului regiilor și societăților din subordinea Consiliului Local, aduse în stare de faliment după ce au fost transformate în adevărate drenuri de bani către firme private care prosperă fără nici o problemă în plină criză economică.

Comunicat de presă transmis în data de 6 septembrie 2011.