Prea mulți șefi interimari și relații de subordonare atipice

6 Martie 2012, 1:50 pm

Interpelare adresată Primului – Ministru, Mihai Răzvan Ungureanu, cu referire la situația unor funcții publice de conducere ocupate cu caracter interimar:

Stimate Domnule Prim – Ministru,

În exercitarea atribuțiilor de conducere, în structurile guvernamentale, există foarte multe situații în care poziții de importanță deosebită sunt ocupate cu caracter interimar prin numiri temporare de către șefii ierarhici.

Dacă această metodă este prevăzută de lege pentru a asigura continuitatea serviciului public, ea însă, nu a fost folosită administrativ doar pentru a acoperi perioada de timp necesară până la ocuparea postului prin concurs, devenind o metodă de management anormală și care generează disfuncții principiale.

Domnule prim – ministru, consider că fenomenul a devenit îngrijorător și este prezent în toate structurile guvernamentale, existând posturi de conducere neocupate atât în interiorul structurilor ministeriale, cât și la nivelul celor din teritoriu. Un simplu exercițiu de imaginație a corectitudinii raporturilor dintre șef și subaltern, ne pune în fața unui subaltern nenumit dar cu atribuții de conducere pe perioadă interimară, cu venituri neclare, jucate de pixul șefului ierarhic. Dacă vă întrebați cât de corecte sunt raporturile de serviciu și câtă importanță se oferă calității și imparțialității șefului nenumit, puteți avea răspunsul unor abuzuri ori de atitudine, ori instituționale.

Domnule Prim – Ministru, vă solicit să interveniți la nivelul tuturor structurilor guvernamentale, impunând reanalizarea modului în care se desfășoară concursurile pentru ocuparea unor funcții publice de conducere și să dispuneți intrarea într-un curs de normalitate.

Vă rog să îmi răspundeți în scris cu privire la măsurile pe care le veți întreprinde pentru diminuarea acestui fenomen, care, permite în fapt, creșterea unor riscuri de corupție, instituții neresponsabile sau abuzuri instituționale.

Lipsa clarității responsabilităților celor nenumiți justifică în mod cert disfuncțiile de sistem și ineficiență pentru orice serviciu public.

Interpelare Prim-Ministru