Mii de ieșeni “arși” de facturile la căldură așteaptă implicarea primarului Nichita

2 Aprilie 2012, 10:36 am

Cui ar trebui să te adresezi atunci când ești nemulțumit de modul în care ți-a fost facturată căldura? Cine ar trebui să se autosesizeze atunci când asociațiile de proprietari reclamă nerespectarea diagramelor de reglaj și umflarea facturilor? În fapt, cine este responsabil de acest subiect și cine ia măsuri efective?

Am mai atras atenția în urmă cu două săptămâni asupra acestui subiect. Nu am văzut nici o reacție responsabilă de la nici o autoritate la nivelul Municipiului Iași și nu numai. Din acest motiv revin în speranța că din atâția bugetari plătiți din banii cetățenilor se va găsi măcar unul să își facă datoria.

Astăzi aduc în atenție cazul unei pensionare, una din miile de situații numai din Municipiul Iași. În cazul acestei onorabile doamne N.P. care are o vârstă de 103 ani, factura numai pentru căldură este de 1.300,7 Ron. Cum va face față această doamnă unor asemenea costuri? Pe cine ar trebui să intereseze situația miilor de pensionari din Iași care au de plătit facturile la căldură pentru luna februarie?

Toate acestea sunt rezultatul relației contractuale încheiată de Primăria Municipiului Iași cu SC Dalkia SA. Anul trecut am atras atenția asupra multor incoerențe legale privind relația contractuală și efectele ulterioare care se văd astăzi cu ochiul liber. Contractul nu a fost negociat în favoarea ieșenilor fiind evident acest lucru chiar din prima iarnă. Fără o expertiză tehnică avansată, însă cu probe cunoscute chiar și de către reprezentantul teritorial ANRSC, opinez că ieșenii plătesc cu aproximativ 35% mai mult decât trebuie.

Pentru a fi mai clar cine e responsabilul exclusiv, consultarea a doar două articole din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice ne dă răspunsul clar și concret:

ART. 3
(1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
(2) În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.

ART. 8
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice.