10 zile de campanie efectivă, 10 proiecte punctuale

27 Noiembrie 2012, 9:44 am

10 zile de campanie efectiva, 10 proiecte punctuale. În fiecare zi anunţ câte un proiect din programul meu pentru următorii patru ani de mandat.

Introducerea prin act normativ a unor competente clare de control din partea Direcțiilor de Finanțe legate de gestiunea banilor asociațiilor de proprietari. La ora actuală, finanțele locale nu au deloc competențe clare în acest sens și nu intervin în mod programat pentru a sprijini asociațiile să își efectueze plățile în mod corect iar banii locatarilor să nu poata fi deturnați. Multe asociații lucrează corect însă sunt la fel de multe unde apar probleme grave de gestiune iar locatarii suferă fiind puși în fața unor situații bizare: ei își plătesc la timp facturile însă dacă asociațiile nu plătesc la rândul lor furnizorii de utilități, apar penalități care nu pot fi anulate și se repartizează proprietarilor. De menționat că acțiunile de control ale primariilor nu includ competențe clare pentru acest gen de expertize. Pentru a evita asemenea riscuri, finanțele vor monitoriza activitatea asociațiilor și evidența gestiunii acestora, protejând locatarii și reducând riscurile de a-și căuta ulterior dreptatea în justiție pentru recuperarea unor sume pierdute.