Curriculum Vitae

Nume şi prenume: Păduraru Nicuşor

Locul şi data naşterii: comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău, 09 aprilie 1969

Stare Civilă: căsatorit cu Camelia Cristina, o fetiţă, Andra Elena, de 13 ani

Profesia: inginer mecanic

Studii: Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Secţia Tehnologia Construcţiilor de Maşini, direcţia de aprofundare Management şi Ingineria Fabricaţiei, promoţia 1993.

Studii postuniversitare:

 • Doctorand din 2010 la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, ştiinţe admnistrative – Facultatea de Administraţie Publică
 • Institutul Diplomatic Român, 2009 – 2010
 • Universitatea „Valahia”, studii postuniversitare „Managementul Informaţiilor Clasificate” , 2008 – 2009
 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Colegiul Naţional de Informaţii, studii postuniversitare de perfecţionare în specializarea Securitatea Naţională, 2008 – 2009;
 • Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi, CETEX, studii postuniversitare “Cultura organizaţională şi integrare europeană în industrie, administraţie publică şi servicii”, absolvite în 2005;
 • Cursuri de inginerie chimică. Sisteme industriale – Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare, Facultatea de Inginerie Chimică, Institutul Politehnic Bucureşti, 1997 – 1998.
 • Curs de utilizare softuri simulatoare tehnologice în petrochimie, HYSYS level I, la Universitatea Politehnică Bucureşti, noiembrie 1996, certificat HYTC – 9610037.

Cursuri de specializare (absolvite cu examen):

 • Institutul Naţional de Administraţie, Formare Înalţi funcţionari publici, 2006-2007.
 • Cursuri de managementul operaţiunilor vamale şi comert exterior, Incoterms 2000, Camera de Comerţ Bacău – PERCOMEX Bucureşti, iunie 2000.
 • Cursuri de managementul operaţiunilor vamale. Incoterms 1990, Camera de Comerţ Bacău – PERCOMEX Bucureşti, mai 1999.
 • Cursuri de formare auditori interni ISO 9000/ISO 9902, aprilie 1997.

Experienţă profesională:

 • Decembrie 2008 – prezent: Deputat în Parlamentul României
 • • Vicelider – Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal
  • Vicepreședinte – Comisia pentru Afaceri Europene
  • Membru – Comisia pentru Industrii și Servicii
  • Membru – Comisia Comună pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
 • Martie 2008 – August 2008 – Director General al Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 • Septembrie 2006 – Februarie 2008 – Prefect al Judeţului Iaşi
 • Septembrie 2005 – Septembrie 2006: Director General – Administrator la S.C. “ANIS Consulting” S.R.L.
 • Consilier Judeţean Iaşi – iulie 2004 – septembrie 2006.
 • Iunie 2003 – August 2005: Director Centrul de Comerţ Exterior al Grupului de Firme Conex, Director Import Export S.C. “Adimet” S.A.
 • Februarie 2002 – Mai 2003: Director General al S.C. Compania Conex S.A. Iasi.
 • Noiembrie 2001 – Februarie 2002: Director Comerţ Exterior Bursa de Mărfuri S.A. Iaşi.
 • Noiembrie 2000 – Noiembrie 2002: Director Tranzacţii Bursa Moldovei S.A. Iaşi.
 • Ianuarie 1998 – Noiembrie 2000: inginer, Departament Strategie Comerţ Exterior RAFO S.A. Oneşti.
 • Noiembrie 1994 – Ianuarie 1998: inginer principal Serviciul Inginerie Cercetare RAFO S.A. Oneşti.
 • Noiembrie 1993 – Noiembrie 1994: inginer mentenanţă utilaje dinamice şi statice, Secţia Mecanică RAFO S.A. Oneşti.

Activităţi ştiinţifice:

 • Securitatea naţională şi internaţională. Noi abordări în studiile de securitate, Academia Națională de Informații “Mihai Viteazu”, Colegiul Național de Informații, 2009
 • Limitele Confidențialității și documentele clasificate în administrația publică, Universitatea Valahia, 2009
 • Revista Națională a Administrației Publice, martie-iulie 2008, Subiect: Administrația publică
 • contribuţii referitoare la analiza criteriilor de calitate ale prelucrărilor prin aşchiere (teza de doctorat în lucru);
 • studiu privind evoluţia microfisurilor la tratamentele termice cu laser, mai 1989, catedra de Studiul Metalelor din cadrul Facultăţii de Mecanică, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, premiat la festivalul studenţesc “Gh. Asachi”;
 • două inovaţii tehnologice (propuse spre aplicare la RAFO S.A.)
 • dispozitiv generator mecanic de ultrasunete la pulverizarea combustibililor în arzătoarele industriale;
 • dispozitiv obturator mecanic admisie aer Cuptoare industriale Klauss.

Activităţi extraprofesionale:

 • Membru în Clubul Rotary International Iaşi.
 • Membru titular în cadrul Fundaţiei Naţionale “George Călinescu” din Oneşti (din 1993).

Limbi străine:
Engleză – foarte bine (scris/vorbit/citit/înţeles)
Franceză – foarte bine (citit/înţeles), bine (scris/vorbit)
Italiană – bine (scris/vorbit/citit/înţeles)
Alte limbi străine insuficient asimilate: neo greacă şi rusă.

Pasiuni: literatură, teatrul, muzică clasică, artele plastice, drumeţii montane.